Blåbær – naturens eget helseprodukt
February 6, 2016
Visste du dette om steiking av kjøtt?
February 6, 2016

Nytt matmerke

Godt Norsk-merket har eksistert som kvalitetsmerke for norske matvarer siden 1994. Ca. 1400 varer har rett til å bruke det. Nå har merket fått en søster, et Spesialitet-merke for nisjeprodukter med spesielle kvaliteter.

godt_norsk_spesialitetliteGodt Norsk SpesialitetNorge tar etter Frankrike og innfører hele tre ulike merkeordninger. Godt Norsk-merket kjenner vi fra før. Fra oktober i år har vi fått Spesialitet-merket. I løpet av neste år ? når de nye forskriftene er klare ? vil en egen ordning med lovbeskyttelse for produkter av særegen karakter tre i kraft. Hva dette merket kommer til å hete i Norge er ikke klart. Parallellen er den franske betegnelsen AOC, Appellation d?Origine Contrôllée, som blant annet beskytter de beste franske vinene.

Mangfold og kvalitet
Målet med den nylig innførte merkeordningen ? Spesialitet ? er å sikre norske forbrukere større mangfold av norske matvarer med kvalitative fortrinn. Samtidig skal merkingen bidra til at norske produkter med spesielle egenskaper eller kjennetegn får økt verdi og konkurransekraft. Varer med Spesialitet-merket, er varer man regner med at noen av forbrukerne er villig til å betale mer for.
En produsent som søker om å få bruke merket, må i tillegg til å dekke alle de 80 forskjellige kravene til Godt Norsk-merket, kunne dokumentere at produktet har egenskaper som skiller seg klart fra standardprodukter i samme varekategori. Det kan være egenskaper som art, smak, spesiell fôring, kjøttfylde, produksjonsmåte og så videre. Et eksempel kan være kylling som har fått spesielt fôr og veier dobbelt så mye som vanlige norske slaktekyllinger.

Rakfisk fra Valdres først
med Spesialitet-merking

godt_norsk_liteEkte Rakfisk fra Valdres er det første produktet som har fått godkjenning for bruk av det nye Spesialitet-merket for norsk mat. Bak varemerket Rakfisk fra Valdres finner vi seks produsenter (Noraker, Trøsvik, Lofoss, Valdresfisk, Valdres Ørretoppdrett og Hande Fiskeoppdrett), som har felles interesse for kvalitetsarbeid og har gått sammen om å utvikle egne strenge kvalitetssystem for rakfiskproduksjonen. For forbrukerne innebærer Spesialitet-merkingen en garanti om at fisken virkelig kommer fra Valdres.

Første sjømatprodukt
med Godt Norsk-godkjenning

Godt Norsk anno 2001Ekte tran av torsk fra Lofoten er det første sjømatproduktet som noensinne har fått godkjenning for bruk av det veletablerte Godt Norsk-merket. Nycomed ? som produserer Lofottran ? er overbevist om at Godt Norsk-merkingen gir produktet en betydelig tilleggsverdi.
Vi tror forbrukerne ser tilleggsverdien som ligger i den kvalitetskontrollen vi er underlagt gjennom Godt Norsk-merkingen, sier produktsjef Elisabeth Hunter i Nycomed. ? Godt Norsk-merket garanterer at dette er et norsk varemerke, med norske råvarer fremstilt av en norsk produsent.

Milepæl
I følge administrerende direktør Einar Ingvoldstad markerer godkjenningen av Lofottran en milepæl for Matmerk. ? Godt Norsk-merkingen ble i sin tid etablert for i første rekke å styrke konkurranseevnen til norske landbruksbaserte matprodukter. At et typisk sjømatprodukt som tran ser verdien av denne merkingen er positivt for oss, og innebærer at også sjømatsiden ser et behov for klarere å synliggjøre kvalitet og opprinnelse, sier Einar Ingvoldstad.

Les mer om merkeordingene på www.matmerk.no

Comments are closed.