Ålesund: AS kjøkken
February 6, 2016
Blåbær – naturens eget helseprodukt
February 6, 2016

IK-mat på postkjøkken: Opplæring og holdning

I innføringen av postkjøkken på institusjonen i Trondheim, er det lagt vekt på holdninger og opplæring. En bevisstgjøring om ansvaret for matserveringen på posten skjer blant annet gjennom innføring av IK-mat.
Av Unn Karin Olsen

I mandatet for innføring av postkjøkken snakker man i klartekst om to faser: en holdningsskapende fase og en prosjekteringsfase. ?Hensikten med det holdningsskapende arbeidet er å skape et bedre grunnlag for at de ansatte lokalt skal kunne ta del i det totale integreringsarbeidet.? Anny Grete Arnet kan ikke få fremhevet nok hvor viktig det er med deltagelse underveis.

? Jeg opplever at interessen for mat er der, sier Anny Grete Arnet, ? både på avdelingen og i hjemmeomsorgen. At pleierne deltar i prosessen og blir bevisst på ansvaret for maten fra den er levert på posten er utrolig viktig. Vi tar hele tiden utgangspunkt i de ernæringspolitiske retningslinjene for å få fram forståelsen for hvordan det må være. Når jeg nå er ute og snakker med avdelingspersonalet og spør: Hvem er det som er ansvarlig for maten? Da får jeg svaret: Det er vi det! Men slik har det ikke vært hele tida.

Noe av skylda ? eller æren ? for dette må fagkonsulenten ta selv. Positiv, engasjert og målrettet er tre stikkord for Anny Grete Arnet. Enten du møter sykehjemsbestyrere, hjelpepleiere, næringsmiddeltilsynet eller en kjøkkensjef har de klare oppfatninger om damen. Hun gir seg ikke så lett. Dessuten tror hun på det hun driver med. Det er lett å bli revet med av engasjementet. Selv er hun tydelig på at det er slett ikke henne det skal dreie seg om, og ikke er de så forbaska gode heller, i Trondheim, men de vil gjerne dele sine erfaringer med andre og se hva man kan lære av hverandre.

Samarbeid med Næringsmiddelkontrollen
Kjøkkenenheten har et tett og ganske enestående samarbeid med Næringsmiddelkontrollen. I opplæringa er det kommunale næringsmiddeltilsynet trukket inn. Valborg Aasen Engan er overingeniør og leder for tilsynsavdelingen i Næringsmiddelkontrollen i Trondheim, som dekker 5 kommuner med 170.000 innbyggere og 1500 virksomheter.

? Etter forvaltningsloven har vi veiledningsplikt overfor bedriftene, sier Valborg Aasen Engan, men vi må passe oss for å gå over i konsulentrollen. Vi kan ikke ta betalt for det vi gjør, og tilbyr ikke kurs på eget initiativ. Da kommunen tok kontakt så vi raskt nytten av å gjennomføre en opplæring av storkjøkkensektoren fordelt på noen få dager. Vi samarbeider med fagkonsulenten som har ansvaret for opplæringen og for innføring av postkjøkken. Vi foreleser på kurs for kjøkkenpersonalet og de som skal ha ansvaret for å servere alle måltidene på postene. De må kjenne hygieneforskriften og IK-mat-forskriften. Vår erfaring med kursene er at vi får bedre forståelse hos dem som har dette ansvaret, og det er mye lettere for dem å ta en telefon og be om råd senere. Kommunikasjonen blir bedre, den har ellers lett for å gå fra oss til virksomhetene. Nå møtes vi.

Effektiv opplæring
Dessuten representerer disse kursene en effektiviseringsgevinst for oss, fortsetter Aasen Engan, vi når mange på en gang. Til slutt vil jeg nevne at vi har laget et opplegg for institusjonene som vi har overført til andre som driver med frambud av mat. Både i SFO og fast food-bedrifter har vi hatt suksess med lignende opplegg.

Å etablere et IK-mat-system på postene er styrerens plikt, presiserer Anny Grete Arnet, ? men denne opplæringen bidrar til å få systemene på plass. Kursene er delt i to hele dager med noen uker imellom. Etter å ha fått en innføring i forskriftene, blir deltakerne delt i grupper for å jobbe med tiltak for egenkontroll. De tar med seg oppgaver hjem og kommer tilbake til ny kursdag med forslag. Forslagene blir gjennomgått og diskutert, og på bakgrunn av dette, går alle hjem og lager internkontroll tilpasset sin avdeling. Det skal ikke være for stort og komplisert, og det skal ikke være kopier. Pleierne skal ha et eiendomsforhold til de reglene de selv skal følge opp, mener Arnet. ? Det er artig å se hvor stolte de er når systemet er godkjent og tatt i bruk.

IK-mat på plass
Bente og Britt Leinum, Buran sykehjem Buran sykehjem ligger i andre etasjen i en bygård, der det er eldresenter og bydelskafé i første etasje. Sykehjemmet har 26 plasser og ble åpnet i april i år. Her er det to postkjøkken med stue på hver side, og i tillegg et mindre kjøkken med stue. Det ene postkjøkkenet har combidamper, og det er valgt vaskemaskin under benk. All levering av mat skjer fra Brundalen sykehjem, mens alle måltider og sluttilberedning av middag foregår her.

s8_2damer__2_På veggen i et hjørne av kjøkkenet finner vi plastmappene som utgjør IK-mat-systemet. Hjelpepleier Bente Leinum kan fortelle at det er en uke siden det var klart. Med innflytting i nye lokaler og påfølgende sommerferie, har det tatt litt tid. Hun er en av dem som har vært på kurs med Næringsmiddelkontrollen og deltatt i utarbeidelsen av en tilpasset internkontroll. Nå skal det evalueres, først etter to uker, så kontinuerlig.

Dette er fremdeles så nytt for oss, og vi tror det vil gå bedre etter hvert, men vi er redd for at kjøkkenarbeidet vil gå utover pasientene, sier Bente Leinum. Ansvaret for maten går på omgang mellom pleierne etter et ener, toer og treer-system der én alltid har ansvar. Vi prøver å unngå at sykepleiere har kjøkkentjeneste på dagtid, men vi hjelpepleiere ønsker også å bruke utdannelsen vår. Vi kunne ha tenkt oss en kjøkkenansvarlig, men må se etter hvert om det er nødvendig.

Leder på Buran sykehjem Eva Sæterli sitter sammen med Anny Grete Arnet i den sentrale prosjektgruppa for postkjøkken. Hun forteller at hun tidligere, som sykepleier og avdelingsleder, holdt hardt på brettservering. ? Det var det vi var vant med, forklarer hun. ? Nå ser jeg at det blir mye hyggeligere for alle når maten blir servert på fat. Alt er mye roligere rundt måltidet. Men at man må gjennom en del frustrasjon med en slik omlegging, det bevitner både pleiere og styrer.
Bildet: Bente (t.v.) og Britt Leinum er begge hjelpepleiere på Buran sykehjem som hadde innflytting i april. De har akkurat fått ferdig IK-mat-systemet og er ikke så lite stolte av det. Men det er for tidlig å si noe om hvordan det går å drifte et postkjøkkenet. De må prøve det ut noen uker før de evaluerer, mener Bente Leinum.

Fra Kjøkkenskriveren nr. 6-01

Comments are closed.