Nyheter

Kjøkkenskriveren – tidsskrift for matomsorg – kommer med sju nummer i året, fire på våren og tre på høsten. Nr. 5 er hvert år en utvidet utgave som kommer til Matfestivalen i Ålesund, der NM i institusjonskokkfaget er NFEDs store satsing.

Nr. Ut uke Ut fra post ca. Materiellfrist
1 6 03. februar 20. januar
2 11 15. mars 01. mars
3 17 28. april 07. april
4 23 08. juni 24. mai
5 34 25. august 11. august
6 41 06. oktober 22. september
7 49 08. desember 24. november

 

Annonsepriser 2006:

Format 4 farger sort sort+1
2/1 23.600 18.500 19.800
1/1 12.900   8.900   9.900
1/2   8.700   5.900   6.900
1/3   6.900   4.900   5.800
1/4   5.950   4.900   5.700

Tillegg:
Spesialplassering: 1.800
Utfallende annonse:  950

Bilag:
Løst inntil 20 gram:    9.900
Løst inntil 50 gram:  17.100
8 sider løst:                22.200
Andre bilag på forespørsel.

Alle priser er oppgitt uten mva.

Alle henvendelser om annonser rettes til:
Rolf Lundberg, Annonsehuset AS

Målgruppe:

Kjøkkenskriveren er fagbladet for ansatte innen institusjonskjøkken, storhusholdning og kantiner. Vår målgruppe omfatter beslutningstakere og innkjøpere innen storhusholdning i så vel offentlig som privat sektor, spesielt i helseinstitusjoner, forsvaret, fengselsvesenet, internater, kantiner og catering. Leserne er hovedsakelig medlemmer i NFED og andre innen faggruppene kjøkkensjefer, kokker, kostøkonomer, dietetikere, lærlinger og studenter ved kostøkonomutdanningen. Målgruppen omfatter også elever og lærere i næringsmiddelfagene, næringsmiddelindustrien, leverandører av mat og utstyr til storkjøkken.

Mer enn 10.000 lesere
I følge en leserundersøkelse fra november 2005, har Kjøkkenskriveren ca. 10.000 lesere. Bladet leses i stor grad på arbeidsplassen og har stor tillit faglig og som annonseorgan.

80 % av leserne kan påvirke innkjøp på arbeidsplassen.
59 % av leserne har beslutningsansvar når det gjelder innkjøp.

Undersøkelsen er utført av TNS Gallup

February 7, 2016

Utgivelser 2006

Kjøkkenskriveren – tidsskrift for matomsorg – kommer med sju nummer i året, fire på våren og tre på høsten. Nr. 5 er hvert år en utvidet utgave som kommer til Matfestivalen i Ålesund, der NM i institusjonskokkfaget er NFEDs store satsing. Nr. Ut uke Ut fra post ca. Materiellfrist 1 […]
February 7, 2016

Serverer 77.000 mennesker

HELSINGFORS: For to år siden etablerte de kommunale myndighetene i Finlands hovedstad selskapet Palmia. Her jobber i dag rundt 2000 ansatte hvorav 850 på sentralkjøkkenet. De lager mat til 77.000 mennesker hver dag. 13 sykehus og eldresenter samt adskillige tusen privatpersoner spiser maten fra sentralkjøkkenet. Av Thor A. Nagell I […]
February 7, 2016

NFED beholder navnet – bytter logo

Styret hadde innstilt på nytt navn etter en lang prosess internt i NFED. Ønsket var å få et mer lettforståelig navn med klarere identitet enn Norsk Forening for Ernæring og Dietetikk, som nesten alltid krever lange tilleggsforklaringer. På landsmøtet kom debatten om “barnets navn” så vel som flere forslag til […]
February 6, 2016

Historisk i NFED: Kvinnelig leder på heltid

Kvinnelig eller mannlig leder gjør ikke nødvendigvis noen Britt Sørø stor forskjell, men tatt i betraktning at NFED har et stort  flertall av kvinner i medlemsmassen. Er det helt på sin plass at en kvinne nå har meldt seg til tjeneste som leder. Fram til 1974 var kvinnene nesten enerådende blant […]