Kjøkkenskriveren

Bak Matomsorgsprisen står Horeca og NFED i samarbeid! Prisen skal bli et årlig tiltak.

Matomsorgsprisen er instituert av bladet Horeca og Norsk Forening for Ernæring og Dietetikk (NFED) for å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg (institusjoner, kantiner og personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til institusjoner), som bidrar til innovasjon og kvalitetshevning til hele fagets og bransjens beste.

Prisvinneren kåres av en fri og uavhengig jury oppnevnt av Horeca og NFED.
Hovedkriteriet for at en person kan bli vurdert som kandidat til prisen, er at han eller hun har gjort en innovativ innsats som kan komme hele faget til gode. Innovasjonen kan være knyttet til
? bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel
? utprøvd bruk av systemer og metoder som kan bli normdannende for flere
? organisering og ledelse med positiv økonomisk uttelling
? god personalpolitikk, som at medarbeidere får utnyttet sine evner og kvalifikasjoner best mulig, kontinuerlig kompetanseheving, kunnskapsdeling, trivselsskapende tiltak osv.

Prisen består av et originalt diplom og et kunstverk gitt av Horeca, og et stipend på 30.000 kroner gitt av NFED og sponsorer. Årets sponsorer er Mørefisk, Culina og Metos. Prisen skal deles ut hvert år.

Prisutdelingen vil foregå som en avslutning på seminarene torsdag 16. februar kl 14.45. Den blir varslet over høytalerne i messehallene på forhånd.

February 5, 2016

Matomsorg får sin egen pris

Bak Matomsorgsprisen står Horeca og NFED i samarbeid! Prisen skal bli et årlig tiltak. Matomsorgsprisen er instituert av bladet Horeca og Norsk Forening for Ernæring og Dietetikk (NFED) for å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg (institusjoner, kantiner og personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til […]
February 1, 2016

Aktivitetssprogram 4messer

Tirsdag  14. februar Kokebokprosjekt i regi av Kokkelandslaget:  Arbeidet i kjøkkenet foregår på tirsdag, og den ferdige kokeboken er til salgs på utstillingen torsdag 16. februar. Inntektene går til Kirkens Nødhjelp. Kåring av Årets hotelleder Kåring av Årets restauratør Utdeling av Innomatprisen 2006 Onsdag 15. februar Konkurranse med kåring av Årets […]
January 29, 2016

Skolematens Venner går inn for varm mat

Et varmt skolemåltid til alle norske skolebarn etter svensk modell, det er målet til den nystiftede foreningen Skolematens Venner. Det vil være en god sak for alle og en god investering for landet, mener styret. Av Unn Karin Olsen Det viktigste virkemidlet Skolematens Venner skal benytte er kunnskapsformidling. De vil […]
January 5, 2016

Krav om sporbarhet gjelder alle

Vær oppmerksom på at krav om sporbarhet for alle næringsmidler er innført i Norge fra nyttår. Bedriften skal til enhver tid kunne opplyse hvor et næringsmiddel kommer fra. Plikten gjelder ett ledd bakover. Det er nok at du oppbevarer fakturaer eller annen dokumentasjon som viser hvor den enkelte matvare er […]