Bli medlem

Norsk Forening for Ernæring og Dietetikk (NFED) er det naturlige valget for deg som arbeider med ernæringsbasert matlaging.

NFED er en av 23 yrkesorganisasjoner som er tilsluttet KFO. KFO er igjen en av organisasjonene i hovedsammenslutningen YS, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

NFED har ca. 1450 medlemmer rundt omkring i Norge, og er representert med 18 lokalavdelinger. Hvis du ønsker medlemsskap vil det automatisk bli sendt melding til nærmeste lokalavdeling. Lokalavdelingen har 3-4 medlemsmøter i året.

Ved medlemskap i NFED har du bla. gratis abonnement på vårt fagtidsskrift  Kjøkkenskriveren, som kommer ut 7 ganger i året. NFED arrangerer kurs og seminarer for å sikre faglig utvikling og økt kompetanse for alle som arbeider med ernæringsbasert matlaging. Som medlem i NFED tilbys du en lavere kursavgift/seminaravgift.

NFED ble stiftet i 1948. Vi organiserer alle som arbeider med matomsorg, herunder: kostøkonomer, kjøkkensjefer, ass. kjøkkensjefer, dietetikere, institusjonskokker, kokker, kjøkkenassistenter, lærlinger, studenter og andre som arbeider med ernæringsbasert matlagning innen institusjonskjøkken.

Kontingent
For å kunne drive vårt aktive arbeid på vegne av medlemmene, er vi avhengige av medlemskontingent.

Fra 1.april 2006 gjelder følgende:
– Yrkesaktive medlemmer betaler 1,45% av brutto lønn.
– Minimumskontigenten er kroner 50,- per måned.
– Maksimumskontingenten er kroner 380,- av brutto årslønn.
– I tillegg til prosent trekket kommer innbetalingen til KFOs opplærings og utviklingsfond (OU-fond) på kroner 17,33 per måned for alle aktive medlemmer.
-Pensjonister og arbeidstakere i permisjon uten lønn betaler kr. 40,- per måned. Kontingenten kreves inn på halv- eller helårsbasis.
– Elever, lærlinger og studenter har gratis medlemskap.
– Deler av kontingenten kan trekkes fra på selvangivelsen.

Som medlem vil du automatisk bli tilknyttet NFEDs lokalavdeling i ditt fylke.